Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Osmanlı Devlet Birimleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Eyalet sistemi dönemi (1362–1864)Afrika


Cezayir-i Garp · Habeş · Mısır · Trablusgarp · Tunus

Anadolu


Adana · Aydın · Anadolu · Ankara · Cezayir-i Bahr-i Sefid · Çıldır · Diyarbekir · Erzurum · Hüdavendigâr · Karaman · Kars · Kastamonu · Rum · Trabzon · Van · Zülkadriye

Avrupa


Bosna · Budin · Edirne · Eğri · Girit · Kanije · Kefe · Manastır · Mora · Niş · Podolya · Rumeli · Selanik · Silistre · Temeşvar · Uyvar · Varat · Vidin · Yanya

Orta Doğu


Bağdat · Basra · Halep · Kıbrıs · Lahsa · Musul · Rakka · Sidon · Şam · Şehrizor · Trablusşam · Yemen

Vilayet sistemi dönemi (1864-1922)


Afrika


Trablusgarp

Anadolu


Adana · Ankara · Aydın · Bitlis · Cezayir-i Bahr-i Sefid · Dersim · Diyarbekir · Erzurum · Hakkari · Hüdavendigâr · İstanbul · Karesi · Kastamonu · Konya · Mamüretü'l Aziz · Sivas · Trabzon · Van

Avrupa


Bosna · Edirne · Girit · İşkodra · Kosova · Manastır · Prizren · Selanik · Tuna · Yanya

Orta Doğu


Bağdat · Basra · Beyrut · Deyr-i Zor · Halep · Şam · Hicaz · Musul · Yemen

Müstakil Sancaklar


Biga ·Cebel-i Lübnan Sancağı ·Çatalca · Hersek · İzmit ·
Kudüs

Bağlı yönetimler


Boğdan Prensliği · Doğu Rumeli · Eflak Prensliği · Erdel Prensliği · Kazak Hetmanlığı · Kırım Hanlığı · Mısır Hidivliği · Mekke Şerifliği · Ragusa Cumhuriyeti

Osmanlıda Mahalli Teşkilat Birimleri


Osmanlı Devleti’nde padişahın merkezi otoritesi altında çeşitli yerel teşkilatlar kurulmuştur. Bunlar;

a) Mahalle ve Köy Teşkilatı


Mahalle ve köy, birbirini tanıyan, sosyal dayanışma içinde olan kişilerin oluşturduğu bir topluluğun yaşadığı yerdir. Mahalle ve köyün yöneticisi İmamdı. İmam, bir tür seçimle belirlenir ve kadının arzı ile beratla ataması gerçekleştirilirdi. İmam, hükümetin temsilcisi sayılır ve padişahın emirlerini halka duyururdu. Burada görev yapan yiğitbaşı ise burada güvenliği sağlardı.

b) Esnaf Teşkilatı


Osmanlı Devleti’nde esnaflar, Lonca adı verilen bir teşkilata bağlıydılar. Her esnaf bir loncaya üye olur ve onun denetimi ile koruması altında bulunurdu.

c) Cemaat İdareleri


Osmanlı Devleti’nde cemaat kavramı Hıristiyan ve Museviler için kullanılıyordu. Hukuk açısından devlet, bunları Zımmi olarak niteliyordu. Bu cemaatlere mensup olan kişiler, ibadetlerini serbestçe yapar, istediği işle uğraşır, kendi dinlerine ve dillerine uygun eğitim yaparlardı. Cemaatler, evlenme ve boşanma konusunda tamamen kendi kurallarını uygularlar, ceza hukukunda ise kadıların kararlarına uyarlardı.


Osmanlı Devlet Birimleri Resimleri

  • 0
    Osmanlı Devlet Birimleri 3 yıl önce

    Osmanlı Devlet Birimleri

Osmanlı Devlet Birimleri Sunumları

Osmanlı Devlet Birimleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlı Devlet Birimleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Osmanlı Devlet Birimleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)